Αποποίηση

Αυτή η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των διαδικτυακών εφαρμογών) και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σας διατίθενται με άλλον τρόπο μέσω αυτής της ιστοσελίδας έχουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟ και παρέχονται από την ΜεταΜόρφωσις και την1stepsuccess.com σε βάση “όπως είναι” και “όπως διατίθεται”.

Η ιστοσελίδα αυτή δεν προτίθεται κατά κανέναν τρόπο να υποκαταστήσει την κατάλληλη ψυχολογική, ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική, ιατρική ή άλλη φροντίδα ή οιαδήποτε άλλη μορφή αγωγής, θεραπείας ή επαγγελματικής αντιμετώπισης. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται με την κατανόηση ότι οι συγγραφείς και οι κάτοχοι δεν δεσμεύονται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, ψυχολογικών υπηρεσιών ή οιουδήποτε είδους άλλου είδους προσωπικών επαγγελματικών υπηρεσιών. Αν γνωρίζετε ή αν πιστεύετε πως ενδέχεται να χρειάζεστε ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική ή άλλη βοήθεια ή συμβουλές, παρακαλούμε ζητήστε αμέσως βοήθεια από κατάλληλο επαγγελματία.

Οι κάτοχοι αυτής της ιστοσελίδας έχουν καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να ετοιμάσουν το περιεχόμενο και τα προϊόντα της. Οι ιδιοκτήτες αυτής της ιστοσελίδας δεν εκπροσωπούν ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την εφαρμοσιμότητα, την καταλληλότητα ή την πληρότητα των περιεχομένων και των προϊόντων της. Συνεπώς, αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε ιδέες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, λαμβάνετε πλήρη την ευθύνη των πράξεών σας.

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ. ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ. Η ΑΥΤΟ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣ. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ Ή ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ Ή ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Η ΜεταΜόρφωσις δεν προβαίνει σε παρουσιάσεις ή εγγυήσεις οιουδήποτε είδους, σαφείς ή υποδηλούμενες, ως προς τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των διαδικτυακών εφαρμογών) ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σας διατίθενται με άλλον τρόπο μέσω αυτής της ιστοσελίδας, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά γραπτώς. Συμφωνείτε ρητά ότι χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα με αποκλειστική σας ευθύνη και διακινδύνευση.

Η ΜεταΜόρφωσις αποποιείται κάθε εγγύησης, ρητής ή υποδηλούμενης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά, υποδηλούμενων ευθυνών εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η ΜεταΜόρφωσις δεν εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα, οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των διαδικτυακών εφαρμογών) ή οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σας διατίθενται με άλλον τρόπο μέσω αυτής της ιστοσελίδας, οι servers τους ή e-mail που αποστέλλονται από την ΜεταΜόρφωσις είναι απαλλαγμένα ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων.

Η ΜεταΜόρφωσις και οι συγγραφείς δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημίες οιουδήποτε είδους προκύψουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή τυχόν πληροφοριών, περιεχομένου, υλικών, προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των διαδικτυακών εφαρμογών) ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σας διατίθενται με άλλον τρόπο μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές, άμεσων, έμμεσων, δευτερογενών ζημιών, ζημιών από ποινές και συνέπειες, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό γραπτώς.

Η ΜεταΜόρφωσις και οι συγγραφείς αυτής της ιστοσελίδας δεν εγγυώνται την απόδοση, την αποτελεσματικότητα ή την εφαρμοσιμότητα πληροφοριών, που βρίσκονται σε ιστοσελίδες που αναφέρονται ή συνδέονται με την 1stepsuccess.com. Όλοι οι σύνδεσμοι προορίζονται για πληροφόρηση μόνο και δεν υπάρχει εγγύηση για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή άλλο υποδηλούμενο ή ρητό σκοπό τους.