Ας πούμε ότι…

Ξεπετάξτε το Διάβασμα Bookmarked Ας πούμε ότι… Όταν κάπου έχεις κολλήσει ή νομίζεις πως δεν έχεις ιδέες, δεν ξέρεις ή δεν μπορείς κάτι, εφάρμοσε την «προσποίηση»: Ας πούμε, οτι έχεις ιδέες. Τί θα έκανες (ή, τί θα έγραφες) Ας πούμε, οτι ξέρεις. Τί θα απαντούσες (ή, τί...