(Αντιγραφή) (Αντιγραφή) (Αντιγραφή) (Αντιγραφή) (Αντιγραφή)

75,00

Η απάντηση του γρίφου, που θα δοθεί στο πρόγραμμα αυτό, συνοψίζει το τί είναι αυτό που ονομάσαμε «Αληθινή Ζωή», και για όσους δεν είχαν παρακολουθήσει το προηγούμενο πρόγραμμα. Θα επαναλάβουμε την ιστορία με τον γρίφο, για όσους δεν την άκουσαν.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ

Αναλυτική περιγραφή

Category: