Αδένες

Ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη

Το ορμονικό σύστημα υπεισέρχεται δυναμικά στις σωματικές και ψυχολογικές λειτουργίες μας. Όμως η πληροφόρησή μας για τους αδένες και την σχέση τους με την ψυχοσωματική κατάστασή μας είναι συχνά ελλιπής. Συνήθως δεν διερευνούμε το ενδεχόμενο, μία δυσλειτουργία αδένων να έχει συναισθηματικό ή ψυχολογικό αίτιο. Η σειρά Σεμιναρίων με γενικό τίτλο «ΑΔΕΝΕΣ» καλύπτει αυτή την έλλειψη στον βαθμό που εξυπηρετεί την καθημερινότητά μας, με αναφορά σε βαθύτερους ψυχολογικούς συσχετισμούς και αποφεύγοντας ανατομικές και ιατρικές λεπτομέρειες (όπου αρμόδιος είναι ο γιατρός σας), και προσφέρει ασφαλείς πρακτικές και τρόπους, που μπορεί καθένας, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να εφαρμόσει για να υποστηρίξει, με συμπληρωματικούς τρόπους, την υγιά λειτουργία των ενδοκρινών αδένων.

Εισηγητής: Θεοφάνης Μπούκας, ψυχολόγος, θεολόγος, παιδαγωγός.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:    Αδριανουπόλεως 3, Καλαμαριά (2ος όρ.)
ΑΔΕΝΕΣ – Α:  Σάββατο 10 Ιανουαρίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ Β:  Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Γ:  Σάββατο 21 Μαρτίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ Δ:  Σάββατο 9 Μαΐου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Ε:  Σάββατο 6 Ιουνίου, 5-8 μ.μ.


ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:  Λασιθίου 30, Ηράκλειο
ΑΔΕΝΕΣ – Α: Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Β:  Σάββατο 7 Μαρτίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Γ:  Σάββατο 28 Μαρτίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ Δ:  Σάββατο 16 Μαΐου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Ε:  Σάββατο 13 Ιουνίου, 5-8 μ.μ.


ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:  Σφακιανάκη 9, «Ο κόσμος του μικρού παιδιού»
ΑΔΕΝΕΣ – Α:  Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Β:  Κυριακή 8 Μαρτίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Γ:  Κυριακή 29 Μαρτίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ Δ:  Κυριακή 17 Μαΐου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Ε:  Κυριακή 14 Ιουνίου, 5-8 μ.μ.


ΑΘΗΝΑ:  Κυρίλλου Λουκάρεως 6 (Λυκαβηττός)
ΑΔΕΝΕΣ – Α:  Σάββατο 24 Ιανουαρίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Β:  Σάββατο 14 Μαρτίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Γ:  Σάββατο 4 Απριλίου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ Δ:  Σάββατο 23 Μαΐου, 5-8 μ.μ.
ΑΔΕΝΕΣ – Ε:  Σάββατο 20 Ιουνίου, 5-8 μ.μ.