Αποτελεσματικές Προθέσεις

Εντατικό εργαστήριο για δύο πολύ σοβαρά θέματα:

  1. για το πώς να επιτύχουμε, δια της εσωτερικής «σιωπής», ένα μη παραμένοντα νου, ώστε να λειτουργεί η ευφυΐα μας αυθόρμητα και να μας οδηγεί να κάνουμε το σωστό στην σωστή στιγμή με τον σωστό τρόπο, και
  2. για το πώς να διατυπώνουμε τις προθέσεις μας, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, και για τις μακροπρόθεσμες προθέσεις μας και για τις καθημερινές, καί νά διευκολύνουμε την απρόσκοπτη πραγματοποίησή τους αποφορτίζοντας καταπιεσμένες συναισθηματικές καταστάσεις.

Εισηγητής: Θεοφάνης Μπούκας, ψυχολόγος, θεολόγος, παιδαγωγός.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Έρέτρια:  Παρασκευή 30/1 17:00 ἐως
Τρίτη 3/2 12:00
Ξενοδοχείο Miramare
Τηλ. 22290-61134
Ηράκλειο Κρήτης: Παρασκευή 6/2 17:00 ἐως
Τρίτη 10/2 12:00
Ξενοδοχείο Ατλαντίς
Τηλ. 2810-229103

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 25 Ιανουαρίου 2015.

Σας υπενθυμίζουμε να κάνετε συγχρόνως και την κράτησή σας στο ξενοδοχείο.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία στην Θεσσαλονίκη στις 5-9 Δεκεμβρίου 2014.